КОРАБЕН ТИП КАБЕЛНИ КАНАЛИ

А- КАБЕЛНИ КАНАЛИ
1- 1-Корабен тип кабелна канална система серия GTK е кабелна транспортна ситема, която се използва при плаващите платформи (нефтодобив, изследователси платформи), корабите и при други плавателни съдове.

Б- АКСЕСОАРИ
1- Корабен тип кабелни канали
2- Корабен тип хоризонтални колена – корабен тип вътрешно и външно изпъкнали
3- Корабен тип кабелни стълби
4- Корабен тип симетрични кабелни стълбове
5- Корабен тип стълбени хоризонтални каблени колена
6- Корабен тип симетрични стълбени хоризонтални каблени колена
7- L стойки на закачалки–корабен тип кабелен стълб
8- Перфориран U
9- Тясна U конзола
10- F конзола
11- Е конзола
12- F конзола
13- Крак на лампа –крак на табло -ротар
14- Лампов стълб
15- Патер

C- KAPLAMA TÜRLERİ
1- Препоцинковане (BS 2989) (ISO EN 10143) (TS 822)
2- Горещо поцинковане (BS 729) (TS EN ISO 1461)
3- Алуминиум
4- СЕРИЯ RAL ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ПРАХОВА БОЯ
5- НЕРЪЖДАЕМО ПОКРИТИЕ
6- ПРЕПОЦИНКОВАНЕ ИЛИ ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ПРАХОВА БОЯ ВЪРХУ ПРОДУКТА

Г- СФЕРИ НА ОСНОВНИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ
1- Обществени институции –(училища, болници, общежития)

2- Релсови транспортни системи

3- Сфери за общо живеене (Шопинг центрове/конферетни зали)

4- Места за паркиране

5- Тунели, мостове и подлези

6- Язовири и електропроводи

7- Механични транспортни средства

8- Сгради

9- Промишлени съоръжения

10- Фабрики

11- Летища

12- Пристанища

13- Петролни –газови рафинерии

14- Плавателни съдове

15- Хотели

TurkeyEnglishRussiaBulgariaSaudi Arabia